Khi nhắc đến xứ sở Mặt trời mọc người ta sẽ biết ngay là đất nước Nhật Bản, nói đến xứ sở kim chi người