Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội Tên gọi chính thống: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Địa chỉ: 27 Liễu G